Return to main website

von Kieseritzky

Tysk-baltisk ätt, som framträder i Livland med borgaren Jürgen Kieseritzky (död efter 1690) under mitten av 1600-talet. Samtliga i Sverige nu levande ättmedlemmar härstammar från Georg von Kieseritzky (1821-1891), som i S:t Petersburg 1864 24/9 förlänades ryskt kejserligt adelskap. Robert Helmuth von Kieseritzkys (1870-1928) maka Sylvia (1877-1965) inkom 1917 till Sverige med barnen Irene (1899-1984) och Theodor (1901-1946).